Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 9. Uchwały Rady Gminy IV Kadencja 2002-2006 Uchwały Rady Gminy 2006 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2006 r., bieżące, menu 1185 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2006 r.

Uchwały Rady Gminy 2006 r.

Uchwała Nr XXVII/150/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 lutego 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXVII/151/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 lutego 2006 r. - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie dofinansowania remontu nawierzchni drogi powiatowej w Nosowie, oraz remontu chodnika przy drodze powiatowej w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr XXVII/152/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 lutego 2006 r. - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

Uchwała Nr XXVII/153/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 lutego 2006 r. - w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Uchwała Nr XXVII/154/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 lutego 2006 r. - w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXVIII/155/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 7 marca 2006 r. - w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”

Uchwałą Nr XXVIII/156/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 7 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXIX/157/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXIX/158/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXIX/159/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXIX/160/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXIX/161/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXIX/162/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie dofinansowania budowy drogi powiatowej Ossówka – Kolonia Witulin.

Uchwała Nr XXX/163/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 kwietnia 2006 roku - w sprawie oceny sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXX/164/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 kwietnia 2006 roku - w sprawie nabycia na własność przez Gminę Leśna Podlaska nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XXX/165/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 kwiecień 2006 roku – w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXX/166/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 kwietnia 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXI/167/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 czerwca 2006 roku - w sprawie postepowania o udzielenie zaówienia publicznego na bankową obsługę budżetu gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXXI/168/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 czerwca 2006 roku – w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXII/169/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2006 roku - w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługibudżetu gminy Leśna Podlaska i jednostek organizacyjnych gminy.

Uchwała Nr XXXII/170/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2006 roku - w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXXII/171/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIII/172/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 września 2006 roku - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Leśna Podlaska lib jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Uchwała Nr XXXIII/173/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 września 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIV/174/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 października 2006 roku - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXIV/175/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 października 2006 roku - w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci stanowiącej mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXXIV/176/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 października 2006 roki - w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XXXIV/177/2006 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 paxdziernika 2006 roku - w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Leśna Podlaska lib jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Metryka

data wytworzenia
2011-01-09
data udostępnienia
2011-01-09
sporządzone przez
opublikowane przez
Grzegorz Doroszuk
ilość odwiedzin
29
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.