Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 11. Zarządzenia Wójta Zarządzenia 2007
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2007, bieżące, menu 1191 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2007

Zarządzenia 2007

Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 12 stycznia 2007r. - w sprawie ustalenia szczegółowego układu wykonawczego budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 12 stycznia 2007r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Leśna Podlaska

Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 stycznia 2007r. - w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Leśna Podlaska

Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 stycznia 2007r. - w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007r. - w sprawie określenia miesięczych stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2007r. - w sprawie wprowazdenia "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska", Instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska oraz instrukcji "Przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska".

Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 lutego 2007 r. - w sprawie ustalenia ryczałtu samochodowego na jazdy lokalne własnym samochodem w celach służbowych.

Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 marca 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budzetu Gminy Leśna POdlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 19 marca 2007 r. - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Leśna Podlaska za 2006 rok.

Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2007 r.

Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwarego konkursu ofert na realizację zadań pozytku publicznego Gminy Leśna Podlaska w 2007r.

Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2007 r. - w sprawie okreslenia regulaminu postępowania komisji przetargowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr14/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 kwietnia 2007 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarzadzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 18 kwietnia 2007 r. - w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Lesnej Podlaskiej.

Zarzadzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 5 maja 2007 r. - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budzetu Gminy Leśna Podlaska w konkursie ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 7 maja 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarzadzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 maja 2007r. - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Zarzadzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 11 maja 2007r. - w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku przymrozków.

Zarzązdenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 maja 2007 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 18 maja 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 maja 2007 r. - w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych 12 i 16 listopada 2006 roku.

Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 21 czerwca 2007 r. - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2007 r. - w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z lokalu i wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej stanowiących mienie gminy.

Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 29 czerwca 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 12 lipca 2007 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 17 lipca 2007 r. - w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 17 lipca 2007 r. - w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 17 lipca 2007 r. - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.

Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 17 lipca 2007 r. - w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska, oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podlegajacych ocenie".

Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 20 sierpnia 2007 r. - w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budzetu GminyLeśna Podlaska za I półrocze 2007 roku.

Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 03 września 2007 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z 04 września 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 września 2007 r. - w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2007 r. - w sprawie wygaśnięcia człąkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Starej Bordziłowce.

Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 września 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok

Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 września 2007 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 września 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 03 października 2007 r. - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i jednostkach pomocniczych Gminy.

Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 03 września 2007 r. - w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowego Komisji Wyborczej nr 4 w Starej Bordziłówce.

Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 04 września 2007 r. - w sprawie zminy zarządzenia dotyczącego powołania Komisji stypendialnej ds.opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lesna Podlaska.

Zarządzenie Nr 44/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 października 2007 r. - w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Lesna Podlaska na lata 2007-2015.

Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 października 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 12 listopada 2007 r. - w sprawie zmian w budżecie Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 12 listopada2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 15 listopada 2007 r. - w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2008 rok.

  • Załącznik

Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 listopada2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 50/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 grudnia 2007 r. - w sprawie zmian w szegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 51/2007 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 grudnia 2007 r. - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego oraz określenia struktury organizacyjnej Urzedu Gminy Leśna Podlaska.

Metryka

data wytworzenia
2007-01-24
data udostępnienia
2007-01-24
sporządzone przez
opublikowane przez
Grzegorz Doroszuk
ilość odwiedzin
21
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.