Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 11. Zarządzenia Wójta Zarządzenia 2006
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2006, bieżące, menu 1193 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2006

Zarządzenia 2006

Zarządzenie Nr 1 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 02 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 2 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowego układu wykonawczego budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 3 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 4 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia procedur sporządzania, obiegu, kontroli wewnętrznej oraz przechowywania i zabezpieczenia dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska dla Sektorowego Programu Operacyjnego.

Zarządzenie Nr 5 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 6 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 25 września 2005r. oraz z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 9 i 23 października 2005 roku.

Zarządzenie Nr 7 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za 2005 rok.

Zarządzenie Nr 8 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 9 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2006 roku.

Zarządzenie Nr 10 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 11 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego Gminy Leśna Podlaska w 2006 roku.

Zarządzenie Nr 12 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 13 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 04 maja 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna Podlaska w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2006.

Zarządzenie Nr 14 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok

Zarządzenie Nr 15 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2006 roku.

Zarządzenie Nr 16 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Leśna Podlaska oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 17 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Leśna Podlaska w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową na kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji w roku 2006.

Zarządzenie Nr 18 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 19 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 czerwca 2006 roku zmieniające zarządzenie Nr 12 2004 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 9 kwietna 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie Nr 20 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 21 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok

Zarządzenie Nr 22 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 23 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji do szacowania szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy.

Zarządzenie Nr 24 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze „młodszego referenta ds. ochrony środowiska” w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 25 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego.

Zarządzenie Nr 26 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok

Zarządzenie Nr 27 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego oraz określenia struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Leśna Podlaska.

Zarządzenie Nr 28 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z lokalu i wyposażenia Ośrodka Kultury w Leśnej Podlaskiej i Filii GOK w Worgulach stanowiących mienie gminy.

Zarządzenie Nr 29 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska za I półrocze 2006 roku.

Zarządzenie Nr 30 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie obniżenia ceny nieruchomości zbywanej w II przetargu.

Zarządzenie Nr 31 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 32 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie………..

Zarządzenie Nr 33 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 34 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 01 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 35 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 04 września 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 36 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 37 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 38 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 39 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 40 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 2 października 2006 roku w sprawie nagród Wójta Gminy Leśna Podlaska dla nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Zarządzenie Nr 41 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Urzędu Gminy oraz budżetu gminy Leśna Podlaska

Zarządzenie Nr 42 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 43 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 44 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i jednostkach pomocniczych gminy.

Zarządzenie Nr 45 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 46 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 47 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 48 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 49 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w szczegółowym układzie wykonawczym budżetu Gminy Leśna Podlaska na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 50 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia uproszczeń w ewidencji pozostałych środków trwałych w używaniu.

Zarządzenie Nr 51 2006 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia do użytku i zatwierdzenia programów komputerowych stosowanych w podatkach w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska.

Metryka

data wytworzenia
2007-01-24
data udostępnienia
2007-01-24
sporządzone przez
opublikowane przez
Paweł Kazimierski
ilość odwiedzin
20
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.