Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 8. Uchwały Rady Gminy V Kadencja 2006-2010 Uchwały Rady Gminy 2009 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2009 r., bieżące, menu 1205 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2009 r.

Uchwały Rady Gminy 2009 r.

Uchwała Nr XVIII/108/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr XVIII/109/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia rzeczowej oraz finansowej pomocy Powiatowi Bialskiemu.


Uchwała Nr XVIII/110/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.

Uchwała Nr XIX/111/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie likwidacji w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej Szkoły Filialnej w Witulinie.


Uchwała Nr XIX/112/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.


Uchwała Nr XIX/113/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.


Uchwała Nr XIX/114/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.


Uchwała Nr XIX/115/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.


Uchwała Nr XIX/116/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyrażania zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej ustalonej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej.


Uchwała Nr XX/117/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśna Podlaska za 2008 rok.


Uchwała Nr XX/118/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska.


Uchwała Nr XX/119/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego.


Uchwała Nr XX/120/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia planu odnowy miejscowości Leśna Podlaska w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


Uchwała Nr XX/121/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia planu odnowy miejscowości Worgule w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


Uchwała Nr XXI/122/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leśna Podlaska.


Uchwała Nr XXI/123/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.


Uchwała Nr XXI/124/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.


Uchwała Nr XXI/125/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco".


Uchwała Nr XXI/126/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.


Uchwała Nr XXI/127/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażania stanowiska dotyczącego projektu „ Renowacja zabytkowych cerkwi na ogólnopolskim szlaku wschodniosłowiańskiej tradycji".


Uchwała Nr XXII/128/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia lokalizacji pomnika.


Uchwała Nr XXII/129/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia lokalizacji oraz akceptacji projektu pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Uchwała Nr XXII/130/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.


Uchwała Nr XXII/131/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.


Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.


Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie nabycia na własność przez Gminę Leśna Podlaska nieruchomości Skarbu Państwa.


Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.


Uchwała Nr XXIV/135/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska na 2010 rok.


Uchwała Nr XXIV/136/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.


Uchwała Nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


Uchwała Nr XXIV/138/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.


Uchwała Nr XXV/139/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010

Uchwała Nr XXV/140/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.


Uchwała Nr XXV/141/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Leśna Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2010.


Uchwała Nr XXV/142/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie przetargowym lokalu użytkowego będącego własnością gminy Leśna Podlaska.


Uchwała Nr XXV/143/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


Uchwała Nr XXV/144/2009 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Metryka

data wytworzenia
2010-01-11
data udostępnienia
2010-01-11
sporządzone przez
opublikowane przez
Paweł Kazimierski
ilość odwiedzin
25
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.