Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 11. Zarządzenia Wójta Zarządzenia 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia 2011, bieżące, menu 1228 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2011

 1. Zarządzenie Nr 1/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Leśna Podlaska
 2. Zarządzenie Nr2/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej
 3. Zarządzenie Nr3/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Leśna Podlaska
 4. Zarządzenie Nr 4/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do szkoły lub ośrodka
 5. Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska
 6. Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 7. Zarządzenie Nr 8/2011Wójta Gminy Leśna z dnia 9 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonania zadań z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2011 roku
 8. Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 9 marca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku na terenie Gminy Leśna Podlaska oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 9. Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia instrukcji kontroli wewnętrznej, gromadzenia dochodów, legalności i celowości wydatków, obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska
 10. Zarządzenie Nr 11/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 31 marca 2011r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonania zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku
 11. Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzchnie realizacji wykonania zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku oraz ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku
 12. Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzchnie realizacji wykonania zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2011 roku oraz ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2011 roku na terenie Gminy Leśna Podlaska oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej
 13. Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 13 maja 2011r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej i przyjęcia regulaminu do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”
 14. Zarządzenie Nr 16/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 maja 2011r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych 21 listopada i 5 grudnia 2010 roku
 15. Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2011 rok
 16. Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie powołania oraz określenia regulaminu pracy komisji przetargowej
 17. Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 18. Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 19. Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 20. Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 21. Zarządzenie Nr 23/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 22. Zarządzenie Nr 24/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2011 rok
 23. Zarządzenie Nr 25/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Leśna Podlaska, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku
 24. Zarządzenie Nr 26/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2011 rok
 25. Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej
 26. Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci z domu do szkoły
 27. Zarządzenie Nr 30/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do szkoły lub ośrodka
 28. Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
 29. Zarządzenie Nr 32/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 19 września 2011r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2012 rok
 30. Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu Samooceny
 31. Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 32. Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 13 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2011 rok
 33. Zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i jednostkach pomocniczych Gminy
 34. Zarządzenie Nr 37/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2011 rok
 35. Zarządzenie Nr 38/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
 36. Zarządzenie Nr 39/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Leśna Podlaska na 2012 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 37. Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji ds. wycinki drzew na cmentarzu parafialnym w Leśnej Podlaskiej
 38. Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 39. Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy Dyrektora szkoły lub nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków Dyrektora
 40. Zarządzenie Nr 43/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 41. Zarządzenie Nr 44/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych dotyczących realizacji projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Leśna Podlaska" oraz plan kont i zasady ich funkcjonowania.
  Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2011r.
 42. Zarządzenie Nr 45/2011 Wójta Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dyrektora oraz wicedyrektorów zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Metryka

data wytworzenia
2012-07-10
data udostępnienia
2012-07-10
sporządzone przez
Paweł Kazimierski
opublikowane przez
Grzegorz Doroszuk
ilość odwiedzin
24
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.