Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 7. Uchwały Rady Gminy VI Kadencja 2010-2014 Uchwały Rady Gminy 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2013, bieżące, menu 1231 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2013

Uchwały Rady Gminy 2013

Uchwała nr XX/104/2013 z dn.19 lutego 2013r.W sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała nr XX/105/2013 z dn.19 lutego 2013r.W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leśna Podlaska do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim-edycja III" realizowanym w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion.

Uchwała nr XX/106/2013 z dn.19 lutego 2013r.W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Uchwała nr XX/107/2013 z dn.19 lutego 2013r.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr XX/108/2013 z dn.19 lutego 2013r.W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Leśna Podlaska na lata 2013-2014.

Uchwała nr XXI/109/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała nr XXI/110/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składaniej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała nr XXI/111/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ossówka w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXI/112/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Ludwinów w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXI/113/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Leśna Podlaska w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXI/114/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Stara Bordziłówka w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXI/115/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Mariampol w ramach działania " Odnowa i rozwój wsi " oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała nr XXI/116/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr XXI/117/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bialskiemu.

Uchwała nr XXI/118/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr XXI/119/2013 z dn.21 marca 2013r.W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/120/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśna Podlaska z wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXII/121/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Uchwała Nr XXII/122/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśna Podlaska w 2013 roku

Uchwała Nr XXII/123/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do utworzenia na terenie Powiatu Bialskiego Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Obszaru Aktywności Ekonomicznej w powiecie bialskim

Uchwała Nr XXII/124/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXII/125/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/126/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXIII/127/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku

Uchwała Nr XXIII/128/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIII/129/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXIII/130/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXIII/131/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Leśnej Podlaskiej

Uchwała Nr XXIII/132/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomiści stanowiącej własność Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXIV/133/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Konstantynów

Uchwała Nr XXIV/134/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXIV/135/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/136/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXV/137/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała Nr XXV/138/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska na rok 2014

Uchwała Nr XXV/139/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok

Uchwała Nr XXV/140/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/141/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVI/142/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowwej na rok 2014

Uchwała Nr XXVI/143/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/144/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami porządkowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/145/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zfody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leśna Podlaska na rzecz Powiatu Bialskiego

Uchwała Nr XXVI/146/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XXVI/147/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu Rady Gminy na 2014 rok

Uchwała Nr XXVI/148/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXVI/149/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Metryka

data wytworzenia
2013-08-21
data udostępnienia
2013-08-21
sporządzone przez
Paweł Kazimierski
opublikowane przez
Grzegorz Doroszuk
ilość odwiedzin
22
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.