Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 8. Uchwały Rady Gminy V Kadencja 2006-2010 Uchwały Rady Gminy 2008 r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2008 r., bieżące, menu 1200 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2008 r.

Uchwały Rady Gminy 2008 r.

Uchwała Nr XII/67/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu na dofinansowanie realizacji zadania budowy nawierzchni asfaltowej drobi powiatowej Ossówka - Witulin-Kolonia.

Uchwała Nr XII/68/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie przyjecia planu odnowy miejscowości Leśna Podlaska w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XII/69/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie przyjecia planu odnowy miejscowości Worgule w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XII/70/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.

Uchwała Nr XII/71/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzeniaw wodę i zbiorowego odprowadzania scieków.

Uchwała Nr XII/72/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 23 stycznia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XIII/73/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 kwietnia 2008 roku - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Leśna Podlaska za 2007 rok.

Uchwała Nr XIII/74/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 18 kwietnia 2008 roku - w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2008 rok.

Uchwała Nr XIV 75 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Uchwała Nr XIV 76 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie wyrównania wynagrodzenia Wójta Gminy Leśna Podlaska za rok 2006

Uchwała Nr XIV 77 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XIV 78 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XV/79/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrązenia zgody na przekazanie poniesionych nakładów finansowych


Uchwała Nr XV/80/2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania mieniem komunalnym.

Uchwała Nr XV 81 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XVI 82 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

Uchwała Nr XVI 83 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku leśnego

Uchwała Nr XVI 84 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XVI 85 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

Uchwała Nr XVI 86 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała Nr XVI 87 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej.

Uchwała Nr XVI 88 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie nabycia na własność przez Gminę Leśna Podlaska nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XVI 89 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokli użytkowych będących własnością Gminy Leśna Podlaska

Uchwała Nr XVII 96 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalania budżetu gminy Leśna Podlaska na 2009 rok.

Uchwała Nr XVII 97 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XVII 98 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr XVII 99 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr XVII 100 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej nie będących nauczycielami.

Uchwała Nr XVII 101 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej Szkoły Filialnej w Witulinie.

Uchwała Nr XVII 102 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr XVII 103 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia na własność przez Gminę Leśna Podlaska nieruchomości Skarbu Państwa.

Uchwała Nr XVII 104 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia "Strategii Lokalnego Gminy Leśna Podlaska w latach 2008-2013"

Uchwała Nr XVII 105 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XVII 106 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażania zgody na współrealizowanie projektu - "50 plus nowe umiejętności" współfinansowego Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Uchwała Nr XVII 107 2008 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Leśna Podlaska na 2008 rok.Metryka

data wytworzenia
2008-05-12
data udostępnienia
2008-05-12
sporządzone przez
opublikowane przez
Paweł Kazimierski
ilość odwiedzin
23
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.